อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ - อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ - อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

 

       อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4  ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ลักษณะเป็นทะเลสาบ อยู่ตรงเชิงภูจอมศรีซึ่งมียอดเขาสูงที่สุดในเขต อช.มุกดาหารเป็นทะเลสาบชนาดไม่ใหญ่ ซึ่งเกิดจากการเก็บกักน้ำในลำห้วยสิงห์ ซึ่งต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาภูจอมศรี บรรยากาศรอบๆทะเลสาบเป็นป่าทึบ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินป่าควรติดต่อกันเจ้าหน้าที่นำทางที่หน่วยงานพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ

สอบถามเพิ่มเติม   อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

  • โทรศัพท์ : 094 289 2383, 0 4267 6474, 0 4260 1753

  • อีเมล : rs.phathoep@hotmail.com

Share on Line
Share on Pinterest